19 november 2019

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 11:10

Welkom door TW hoofdredacteur Jan Spoelstra

11:10 - 11:40

Olof van der Gaag, directeur NVDE

 

11:40 - 12:20

Ad Louter, voorzitter Nucleair Nederland & Algemeen Directeur  Urenco Nederland

Nederland in energietransitie: alle vormen van energie doen mee

Als we in Nederland serieus aan de gang willen om CO2-emissies terug te dringen, moeten we alle CO2-arme opties open houden. Naast hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, is er behoefte aan een stabiele baseload. Kernenergie is hiervoor uitermate geschikt omdat het efficiënt, veilig en CO2-arm is. Leg alle CO2arme bronnen langs dezelfde lat en creëer een bestendig beleid voor investeerders en burgers. Dan bewaken we onze energie-onafhankelijkheid, onze leveringszekerheid én reduceren we onze CO2-emissies. 

 

12:20 - 12:45

Ballard Asare-Bediako, Lecturer & Researcher at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Energietransitie: Gedragsveranderingen in combinatie met technische oplossingen

Om de energietransitie mogelijk te maken moeten we vraag en aanbod van energie slimmer op elkaar afstemmen. Wat is het ideale moment om een elektrische auto op te laden? Hoe programmeren we warmtepompen zo slim mogelijk? Of hoe sla je lokaal geproduceerde (zonne-)energie op, en hoe zet je deze in? Slimme technische oplossingen zijn niet voldoende, energietransitie vergt ook een gedragsverandering.

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

Parallelsessies

1: De ideale elektriciteitsmix
Voorzitter: Rik Luiten, Smart Energy NL

Er zijn volop plannen voor grootschalige windparken op zee, en burgers en bedrijven kunnen volop zonnepanelen plaatsen. In deze sessie gaan we in op de vraag wat de ideale verhouding tussen zonne- en windenergie is, wat het belang is van energieopslag met behulp van bijvoorbeeld waterstof en in hoeverre we centraal en/of decentraal energie moeten gaan opwekken en opslaan.

2: Waterstof tijdens de energietransitie
Waterstof moet volgens het klimaatakkoord een grote rol gaan spelen bij het opvangen van pieken en dalen in duurzame energieproductie. Blauwe waterstof, gemaakt uit aardgas met afvang en opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee, wordt gezien als de noodzakelijke transitietechnologie voor groene waterstof. Hoe gaan we waterstof produceren? Hoe gaan we waterstof gebruiken? En gaat waterstof nog een vlucht nemen in het wegtransport of de scheepvaart? En stroomt dit kleinste molecuul in ons heelal straks door onze gasinfrastructuur? 

3: Kernenergie
Kernenergie lijkt de meest veilige vorm van energie als je kijkt naar aantal slachtoffers per opgewekt terrawattuur. Bovendien kent een kerncentrale nauwelijks CO2 uitstoot. Maar een kerncentrale is duur, helemaal als hij niet continu op hoog vermogen kan stomen. En in het westen leiden nieuwe kerncentrales steevast tot overschrijding van budget en planning. Terwijl we met zon en wind juist variabele energieproductie nodig hebben om het stroomnet te stabiliseren. Is er ruimte voor kernenergie in het energielandschap?

15:15 - 15:45

Break
 

15:45 - 16:00

Inleiding nav parallelsessies
 

16:00 - 16:45

Paneldiscussie
 

16:45 - 18:00

Netwerkborrel

 

conferentie organiseren
 conferentie organiseren