Di 19 november 2019

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 11:10

Welkom door TW hoofdredacteur Jan Spoelstra

11:10 - 11:40

Keynote

 

11:40 - 12:05

Spreker 1

 

12:05 - 12:30

Spreker 2

 

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:15

Parallelsessies

1: De ideale elektriciteitsmix
Er zijn volop plannen voor grootschalige windparken op zee, en burgers en bedrijven kunnen volop zonnepanelen plaatsen. In deze sessie gaan we in op de vraag wat de ideale verhouding tussen zonne- en windenergie is, wat het belang is van energieopslag met behulp van bijvoorbeeld waterstof en in hoeverre we centraal en/of decentraal energie moeten gaan opwekken en opslaan.

2: Warmtenetten tijdens de energietransitie
Wat is het potentieel van warmtenetten in Nederland? Er zijn volop bronnen van warmte, warmte-koude-opslag onder de grond en geothermie putten, tot restwarmte uit de industrie. Die warmte moet uiteindelijk zijn weg naar huishoudens en bedrijven vinden. Het is een combinatie van beproefde techniek, techniek die nog door moet ontwikkelen (geothermie); en vooral afstemming om grote stukken infrastructuur aan te leggen voor het transport van warmte.

3: Kernenergie
Kernenergie lijkt de meest veilige vorm van energie als je kijkt naar aantal slachtoffers per opgewekt terrawattuur. Bovendien kent een kerncentrale nauwelijks CO2 uitstoot. Maar een kerncentrale is duur, helemaal als hij niet continu op hoog vermogen kan stomen. En in het westen leiden nieuwe kerncentrales steevast tot overschrijding van budget en planning. Terwijl we met zon en wind juist variabele energieproductie nodig hebben om het stroomnet te stabiliseren. Is er ruimte voor kernenergie is het energielandschap?

15:15 - 15:45

Break
 

15:45 - 16:00

Inleiding nav parallelsessies
 

16:00 - 16:45

Paneldiscussie
 

16:45 - 18:00

Netwerkborrel

 

conferentie organiseren
 conferentie organiseren